První koučovací sezení je zdarma. Během 60 minut se seznámíme s podmínkami a průběhem koučinku. Tento čas je věnován konzultaci a upřesnění požadavků.

Life koučink od 1 000 Kč / 90 minut
Business koučink od 1 500 Kč / 90 minut

Cena sezení se odvíjí od individuální dohody, délky předpokládaného kontraktu a potřeb koučovaného.

Transformační koučink je zaměřený na konkrétní cíle stanovené klientem. Koučovací proces má 12 koučovacích sezení. Četnost sezení je obvykle jednou za 14 dní.

Transakční koučink je zaměřený na řešení aktuálních situací nebo krátkodobých cílů. Koučovací proces se skládá z jednotlivých koučovacích sezení. Četnost sezení je dle potřeby klienta.

Koučovací sezení se uskutečňují buď v prostorách klienta, nebo mimo jeho obvyklé prostředí. Místo setkávání si vybírá koučovaný.