Vždy jsem chtěla pomáhat

Už v dětství jsem cítila potřebu pomáhat druhým. Během života jsem vždy vyhledávala možnost pracovat s lidmi a pro lidi. Těšilo mě být kolegyní, kamarádkou a přítelkyní, která podporuje, radí, pomáhá a motivuje. Těšilo mě vidět, když mé rady, má podpora a podaná ruka přispěly k tomu, že se situace dotyčného vyvíjela k lepšímu.

 

První setkání

S koučinkem jsem se poprvé setkala v roce 2010 z pozice klienta. Můj kouč mi tehdy ukázal, jak obrovský potenciál mám k dispozici – jen jej vhodně využít. Tento proces změnil celý můj dosavadní život, mne samotnou, způsob, jakým přistupuji k životním výzvám a jakou volím cestu k jejich řešení.

 

Koučovací začátky

Díky internímu koučovacímu výcviku v rámci jedné nadnárodní společnosti jsem získala potřebnou praxi a především první praktické zkušenosti včetně více než 700 odkoučovaných hodin. Mým dalším cílem bylo získání certifikátu v rámci akreditovaného vzdělávacího programu. Kurzy pro dosažení certifikátu Akreditovaný externí profesionální kouč jsem absolvovala od března do června 2012. 
Tím ovšem má touha po poznání a zdokonalování se nekončila. Moji pozornost dostal roční kurz s názvem Terapeutická práce s dotekem, který je založen na principech biodynamické psychologie a psychoterapie. Tento směr psychoterapie zaměřené na tělo založila norská psycholožka Gerda Boyesen. Do kurzu jsem se zapojila v období od ledna 2013 do března 2014, kdy jsem také získala vysněný Certifikát.

Dále, jako „třešnička na dortu“ je tu akreditovaný kurz Znakového jazyka. 1. ročník kurzu, Základy znakového jazyka, jsem úspěšně ukončila v červnu 2013 a obdržela jsem Osvědčení o rekvalifikaci. Do 2. ročníku jsem se zapojila hned následující rok. Po hodinách znakování a učení jsem v červnu 2014 získala Potvrzení o úspěšném absolvování kurzu Znakového jazyka – II. modul. Mé touhy po novém vzdělávání a získávání nových zkušeností neusínají, a proto se následující rok připravuji na absolvování kurzu Znakového jazyka – III. modul.

Možná se ptáte, proč zrovna sem zařazuji osvědčení o absolvování Kurzů znakového jazyka? Protože jsem pochopila, že i handicapovaní lidé potřebují být někdy „vyslyšeni“. To je důvod, proč jsem tu ráda i pro ně.

 

Jsem tu pro Vás

Věřím, že všichni lidé jsou v něčem dobří a pokud jsou správně motivováni, mohou dosáhnout všech svých vytčených cílů. Při spolupráci se mnou jich díky koučování můžete dosáhnout snáze a rychleji.