Koučink je cesta k dosažení požadované změny.

Otázky a cíle koučovaných obvykle spadají do těchto oblastí:

  • oblast změn – potřebuji něco změnit (Co konkrétně? Jak na to?)
  • oblast rozvoje – chci být lepší (Co rozvíjet? Jak mít náskok?)
  • oblast soukromí – individuální cíle v oblasti rodiny, vztahů … (Co mám zlepšit? Jak si více rozumět?)

Lidé většinou chtějí:

  • dosáhnout lepších výsledků
  • dále se rozvíjet a zdokonalovat
  • lépe vybalancovat svůj život
  • efektivněji pracovat s časem a prioritami
  • více si sebe vážit
  • důkladněji si rozumět
  • umět se rychleji a přesněji rozhodovat …

 

Společně sledujeme konkrétní cíle, které přinesou užitečnou změnu do Vašeho života a navíc uspokojení a radost.

Základní podstatou koučinku je cílené odstraňování bariér za účelem plnějšího využití potenciálu jednotlivce.

 

V současné době lze rozdělit koučink na dva směry:

 

LIFE KOUČINK

V rámci tohoto směru se řeší oblasti vztahů, kariéry, důležitých životních událostí, individuálních osobních potřeb člověka …

BUSINESS KOUČINK

Sektory zaměřené na Business koučink se týkají malého a středního podnikání, Top managementu, výkonnosti, prodeje a marketingu ve firmách …