„Kouč mě dokáže navést do situace, kde si sama najdu a určím cíl. Dokáže mě rozpovídat a otevřít se.“

Marta Ježdíková, Supervizor, Back Office mobilní, Telefónica Czech Republic, a. s.

„Díky koučinku se dovedu na věci dívat s větším nadhledem, dokážu se víc usmívat, mám větší odhodlání.“

Ludmila Štěpánková, Senior péče o zákazníky, Back Office fixní, Telefónica Czech Republic, a. s.

„S prací interního kouče jsem měla možnost spolupracovat od roku 2011 do roku 2013. Na pozici supervizora jsem pracovala již rok před spoluprácí interního kouče. Až práce interního kouče mi dodávala sebedůvěru, jistotu a odvahu realizovat své plány a cíle s oddělením reklamací. S jistotou mohu teď říci, že díky internímu kouči jsem vybudovala fungující více jak 20ti členný tým. Tým, který změnil myšlení ve vzájemné spolupráci. Tým, který zvýšil výsledky kvality zpracovaných požadavků. Tým, který spolupracuje s ostatními odděleními. Každý neúspěch, kterým jsme si jako tým prošli, byl pro nás novým hnacím motorem pro zamyšlení, jak věci zkusit znovu a jak jinak řešit konkrétní překážky. Všechny nás to posouvalo dál, mě, jako vedoucí týmu, tak i samotné specialisty.

Na pozadí celého úspěchu stojí obrovská  práce interního kouče. S Alenou jsem se snažila vždy jít do hloubky kontkrétního problému, abych si ujasnila přímou příčinu nezdaru, a mohla tak pracovat na nových možnostech řešení.

Díky pravidelnému koučinku jsem si osahala jeho různé techniky a mohla tak být schopná vyřešit situace s tím největším odhodláním.

Jsem velmi ráda, že jsem mohla s Alenou Basalovou spolupracovat. Její práce pro mě bude vždy hodně znamenat.“

Barbora Čandová, Supervizor pro reklamace a stížnosti, Telefónica Czech Republic, a. s.

„Kouč mi přináší kreativitu v rámci řešení různých problémů, podívat se i na tento problém z jiných pohledů a najít to nejefektivnější řešení pro danou situaci. Kouč se mnou umí rozebrat různé pracovní situace, umí mě povzbudit, umí naslouchat. Je pro mě přínosem, pomáhá mí zdokonalit a rozvíjet mé schopnosti. Zamýšlím se nad věcmi, o kterých jsem neuvažovala.“

Ing. Lenka Starzewski, Supervizor, Back Office fixní, Telefónica Czech Republic, a. s.

„Když mi bylo sděleno mým nadřízeným, že se budu účastnit pravidelných koučovacích schůzek, tak byly mé pocity všelijaké. Nedokázala jsem si představit, co bude tématem našich koučovacích sezení, proč je potřeba „nějaký kouč“. S těmito pocity jsem vstupovala do pravidelných koučovacích sezení s Alenou Basalovou. Naše spolupráce trvala skoro dva roky. Za tuto dobu jsem se naučila důvěřovat v koučování a vím, co je mým cílem. Vnímám větší důvěru sama v sebe, posunula jsem se v umění komunikace s lidmi, zvládám prezentace před nadřízenými, naučila jsem se přijímat zpětnou vazbu a také ji umím předávat. Koučování mi umožnilo rozvoj na sobě samé. Děkuji.“

Zuzana Kaftanová, Supervizor pro reklamace, Telefónica Czech Republic, a. s.

„V rámci nastaveného koučinku jsem měl ze začátku ne zcela pozitivní názor. O mé krátkozrakosti mě záhy přesvědčila Alena Basalová. S Alenou jsem měl tu čest se setkávat na pravidelných sezeních, kde jsem v sobě díky vynikajícímu koučovi v podobě Aleny nacházel spoustu vnitřně „potlačovaných“ cílů, které se mi podařily úspěšně splnit. Děkuji.“

Michael Sus, Supervisor - Back Office, Telefónica Czech Republic, a. s.